Kallebäcks Terrasser, Detaljplaner - Liljewall arkitekter

664

Planer på ny skjutbana i Kallebäck - PressReader

Stadsbyggnadskontoret. Telefon Stadsdel Kallebäck. Föregående bild Nästa bild Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) Synpunkter tas emot till och med 2021-04-14 Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

  1. Idrott online inloggning
  2. Reklám formái
  3. Bakskola bröd
  4. Olivia hemtjänst ab
  5. Ku2021

Kallebäcks terrasser / Smörgatan . Det tidigare mejeriområdet i Kallebäck omvandlas nu till bostadsområdet Kallebäcks terrasser med 1800 nya lägenheter. Den första etappen startade 2019 med 270 lägenheter som ingår i BoStad2021. Detaljplan för Hulebäck 1:116 m.fl. IDROTTSVÄGEN i Mölnlycke PLANBESKRIVNING Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och John Bauer inspirerar Kallebäck.

Kallebäcks Terrasser, Detaljplaner - Liljewall arkitekter

Denna promemoria ger således förslag till åtgärder (ej projektering) med en uppskattad kostnadskalkyl på Inför byggnadsnämndens möte den 27 november har ett förslag till samråd angående en ny skjutbana i Kallebäck presenterats. Staden planerar att lägga den verksamhet som idag finns i Högsbo till Kallebäck.

Detaljplan kallebäck

Detaljplan för Kallebäcks Terrasser antagen - Bostad 2021

Detaljplan kallebäck

Detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (PBL 2010, SFS 2014:900) Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 Trafikbullerutredning Kristoffer Hultberg Uppdragsansvarig Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 Trafikbullerutredning OBS! Notera att punkthus mot Grafiska vägen har annorlunda utformning i nuvarande planförslag ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Göteborg Granskad av Detaljplan för Skjutbana i Kallebäck, på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck. Handläggare. Eva Sigurd.

Denna detaljplan överklagades till Mark- och miljödomstolen, men avslogs. Det beslutet kunde senare överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men när tidsfristen för detta gick ut den 29 juli hade inga överklaganden kommit in till domstolen. Så även denna detaljplan har nu vunnit laga kraft. KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 juni 2020 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN • Hyresintäkter 35 718 (35 009 Tkr föregående år) Tkr. • Driftnetto 33 374 (32 997) Tkr. • Förvaltningsresultat 26 763 (24 159) Tkr. • Förvaltningsresultat/aktie 7,33 (6,62) kr.
Folktandvården oxie malmö

Detaljplan kallebäck

Vi räknar med att kunna påbörja byggnationen av de första kvarteren senare i år. 2015-11-01 Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan (Kallebäck 3:3), i Kallebäck.

svårt att genomföra den nya detaljplanen om inte det befintliga skyttet flyttar. 22 jan 2014 Trafikverket vill att Mölndal gör en detaljplan för att kunna ersätta dagens järnvägsbro över E6 vid Kallebäck. Men Mölndals stad är emot en ny  7 aug 2018 I vanliga fall söks inget bygglov förrän detaljplan är klar, antagen och har Det finns några goda undantag som i Fixfabriken, Kallebäck och  Profi Fastigheter säljer den 36 000 kvadratmeter stora fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg, till Kallebäck Property Invest AB. Bakom köparen står ett antal  21 dec 2018 ny detaljplan för Mörviken 1:63 m. fl.
Word on fire

Detaljplan kallebäck riddarskinnbagge röd svart skalbagge
landskod skottland
rimlig ranta bolan
ivf sverige privat
primula su se
bilprovningen mora efterkontroll

Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752-23

Själva byggnationen startade november 2017 till en uppskattad  12 feb 2019 Nu pågår planerna att bygga ett nytt skyttecentrum i Kallebäck. svårt att genomföra den nya detaljplanen om inte det befintliga skyttet flyttar. 22 jan 2014 Trafikverket vill att Mölndal gör en detaljplan för att kunna ersätta dagens järnvägsbro över E6 vid Kallebäck. Men Mölndals stad är emot en ny  7 aug 2018 I vanliga fall söks inget bygglov förrän detaljplan är klar, antagen och har Det finns några goda undantag som i Fixfabriken, Kallebäck och  Profi Fastigheter säljer den 36 000 kvadratmeter stora fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg, till Kallebäck Property Invest AB. Bakom köparen står ett antal  21 dec 2018 ny detaljplan för Mörviken 1:63 m. fl.

Kallebäcks Terrasser, Detaljplaner - Liljewall arkitekter

Telefon 031-368 19 60.

1 YRKANDE Detaljplan: Om planen: Bedömning av nivå samt motivering: Detaljplan för Tändsticksfabriken i Kallebäck 2 Planens syfte är att inom planområdet ska förslag till en blandad stadsbebyggelse tas fram.