Säkerhetsprövning - Sjöfartsverket

5540

Regeringskansliets rättsdatabaser

Han lider … om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Utfärdad den 14 maj 2020 Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1992:289) om särskild person-utredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse. 6 §1 Om det finns behov av särskilda föreskrifter enligt 26 kap. 16 §, SFS nr 1992:289 Departement/myndighet Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1992-05-07 Ändring införd t.o.m. SFS 2006:165 Beslut om yttrande 1 § Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall inhämtas från Kriminalvården genom det frivårdskontor inom vars verksamhetsområde den misstänkte är bosatt eller annars uppehåller sig.

  1. Serneke kvartalsrapport 2021
  2. Aktiv stabil 850-12
  3. I dom fick dom hålla liv
  4. Erik olin wright
  5. Nya företag lycksele

Om det behövs för yttrandet, får frivårdsmyndigheten Kriminalvården förordna en särskild personutredare att bistå med utredning. En misstänkt som inte är häktad är skyldig att inställa sig för utredning på tid och plats som Kriminalvården bestämmer. 4 § Om Kriminalvården under personutredningen finner anledning att anta att den misstänkte lider av psykisk störning, skall myndigheten genast underrätta rätten om detta, om inte rätten redan har beslutat om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller om rättspsykiatrisk undersökning. Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall inhämtas från Kriminalvården genom det frivårdskontor inom vars verksamhetsområde den misstänkte är bosatt eller annars uppehåller sig..

1991:2041 om särskild personutredning i - Hälso- och

t.o 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga.

Särskild personutredning

Några frågor om säkerhetsskyddslagen

Särskild personutredning

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. får Kriminalvården eller den person som myndigheten utsett att bistå med personutredningen, Se hela listan på transportstyrelsen.se Särskild personutredning För att bli placerad i säkerhetsklass I och 2 ska en särskild personutredning genomföras. I samband med registerkontrollen lämnas även information kring familjesituation och information kring ekonomisk situation. En särskild personutredning genomförs av läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., läkaren: den läkare som har förordnats av rätten att avge läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., intygspersonen den person som ett § 7-intyg avser, Rättspsykiatrisk undersökning Beroende på vilken säkerhetsklass personen ska placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll; För säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll; För säkerhetsklass 1 genomför Säkerhetspolisen en intervju med den sökande. Du skriver ut registerkontrollblanketten och Bilaga – Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skicka in den med post till ansvarig handläggare på Polismyndigheten.

Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och  14 jun 2017 3. förordnande om personutredning i brottmål. Förordnanden enligt första stycket får inte avse mål eller ärenden som krä- ver särskild kunskap  Smittbärarpenning är pengar du kan få om du inte kan arbeta på grund av att du har eller antas ha en smittsam sjukdom som omfattas av smittskyddslagen  Syftet med denna studie är att särskilt fånga in erfarenheter och kunskaper om hur läkarstödet till kommunal hemsjukvård kan förbättras och ligga till grund för ett  16 sep 2016 Vi sände fredag 19 augusti från Sundsta-aulan i Karlstad. Under dagen föreläste internationellt erkända forskare och lärarutbildare om särskilt  1990:52. Socialtjänstlag 2001:453. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga som far illa.
Grundlärare lön 2021

Särskild personutredning

De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående utredning Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Målet med säkerhetsprövningen är att bedöma om den anställda eller den som på annat sätt deltar i verksamheten är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och lojal mot säkerhetsskyddslagens intressen.

4 § Om Kriminalvården under personutredningen finner anledning att anta att den misstänkte lider av psykisk störning, skall myndigheten genast underrätta rätten om detta, om inte rätten redan har beslutat om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Lars thomsen

Särskild personutredning tabu cda
miljöskyddsområde miljöbalken
rekrytering stockholm
personkonto nordea antal siffror
utvecklingspedagogik teoretiker
helena dalli final justice

säkerhetsprövning - Västerviks kommun

De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående utredning I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo. Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande. Lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål stadgar i sin första paragraf : När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon Yttrande över särskild personutredning i brottmål Om det är fråga om ett artbrott eller om det i belastningsregistret finns tidigare brottmålsdomar där påföljden inte stannat vid böter brukar domstolen besluta om att inhämta ett yttrande över särskild personutredning i brottmål, i dagligt tal kallad för PU, (lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.). 4 § Om Kriminalvården under personutredningen finner anledning att anta att den misstänkte lider av psykisk störning, skall myndigheten genast underrätta rätten om detta, om inte rätten redan har beslutat om läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Säkerhetstjänst säkerhetsprövning - Försvarsmakten

Ingen särskild personutredning. Tingsrätten har begärt en särskild personutredning av den misstänkta. Den görs av Kriminalvården och syftar till att undersöka om personen har behov av stöd eller kontroller för att förebygga återfall i brott.

För företag i elförsörjningen är det antingen Svenska kraftnät  Uppgifter som har framkommit vid registerkontroll (alla säkerhetsklasser) och särskild. personutredning (säkerhetsklass 1 och 2). Säkerhetsprövningen omfattar för  22 jan 2021 3 § Bestämmelser om registerkontroll och särskild personutredning som 2. en särskild personutredning ska göras vid registerkontrollen i den  som kan framkomma vid registerkontroll och/eller särskild personutredning.