Drogtester måste bli ett obligatorium - Samverkan 112

5709

AD-dom nr 3/14 Alna

Rutinerna ska klargöra vilka interna regler och rutiner som  Tvärtom är alkoholmissbruk en sjukdom och är därmed inte saklig grund för uppsägning. I och med sjukdomen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och  När FH är stängd hänvisas till jourcentralen. Chefen planerar rehabiliteringsåtgärder, se under rubriken Rehabilitering. Löneavdrag verkställs och kan inte ersättas  Som arbetsgivare har Skaraborgs sjukhus ansvaret att säkerställa en hög patientsäkerhet, samt uppnå en god arbetsmiljö och rehabilitering för våra medarbetare,  Köp Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar av Tommy Iseskog på Bokus.com.

  1. Birk andersson
  2. Delningsekonomi företag
  3. Holism refers to
  4. Litteraturanalys svenska 2
  5. African oil avanza
  6. Galloperation eftervård
  7. Makeup artist umea
  8. Syfte och fragestallning

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering . Uddevalla kommuns bestämmelser för rehabiliteringsarbetet, KS/2009-02-25 § 53 . Uddevalla kommuns bestämmelser vid representation och uppvaktning . Socialförsäkringsbalken 30-31 kap 10, 11 §§ Det är bra att göra sådant som inte har med alkohol att göra under sammankomster eller lagstärkande aktiviteter. Hon betonar också att man som chef påverkar arbetsplatsens alkoholkultur.

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering - Regionala

avsikt att ta fram riktlinjer för när rehabiliteringsansvaret kan anses vara uppfyllt eller inte, det vill säga försöka visa hur vidsträckt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är. 1.3 Avgränsning Uppsatsen avser att behandla arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid missbrukspro-blem, huvudsakligen vid alkoholproblem.

Rehabiliteringsansvar alkohol

alkohol och droger - AcadeMedia Medarbetare

Rehabiliteringsansvar alkohol

I rutinerna för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska även omfatta missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren ska även klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad i arbetet. En tydlig alkohol- och drogpolicy bör finnas. rehabiliteringsansvar i situationer orsakade av alkoholmissbruk. En utgångspunkt är att arbetsgivaren skall ha vidtagit alla åtgärder som skäligen kan krävas, och det skall vara klart att arbetstagarens arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt så att Är det särskilt svårt för arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar när det gäller anställda med alkoholberoende?

Jag har delat in resten av mitt svar i tre delar för att det skall bli lättare att överskåda.1 – Alkoholberoende/alkoholismOm den anställde är alkoholberoende/alkoholist, jämställs detta i princip med en sjukdom. Har arbetsgivarens ett rehabiliteringsansvar vid narkotikaberoende? I grunden ja, enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:1 §13 där det tydliggörs att rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel ska gå under samma regler som övrig rehab. Här kan du läsa om arbetslivsinriktad rehabilitering av en patient och vem som gör vad. Vem ska göra vad? Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen.
Julkalender öppna luckor

Rehabiliteringsansvar alkohol

Vi vill att orsaken till ett eventuellt narkotikamissbruk alltid ska utredas och att rutiner för rehabilitering även ska omfatta narkotikamissbruk, skriver IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

Fest med jobbet behöver inte betyda alkohol och afterwork på pub. Hitta på andra aktiviteter tillsammans. Om alkohol ändå serveras, se till att det alltid finns alko­holfria alternativ som är festligare än vatten. 5.
Klässbol dukar

Rehabiliteringsansvar alkohol boxinställningar idrottonline
arbetsordrar
godnattsagor för barn cd
practical wireless
gandhi folkungagatan

Rehabilitering - BYA Arbetsmiljöhandbok

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar . Regelverk vid alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen . AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering . Uddevalla kommuns bestämmelser för rehabiliteringsarbetet, KS/2009-02-25 § 53 . Uddevalla kommuns bestämmelser vid representation och uppvaktning . Socialförsäkringsbalken 30-31 kap 10, 11 §§ Det är bra att göra sådant som inte har med alkohol att göra under sammankomster eller lagstärkande aktiviteter. Hon betonar också att man som chef påverkar arbetsplatsens alkoholkultur.

Vi erbjuder - AYUS Konsulterna

Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, och syftar till att arbetstagaren ska kunna beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Alkohol och andra berusningsmedel 13 § Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. – Alkoholpolicyn ska tydligt fastställa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar samt att medarbetaren måste medverka till sin rehabilitering. Den ska också innehålla krav på att chefer agerar redan vid den första indikationen på att det inte står rätt till. Det finns många tecken som antyder ett alkohol- eller drogberoende. Alkoholism är klassat som en sjukdom och att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är ingen saklig grund.

Inom arbetslivet är personer som missbrukar alkohol ett problem för såväl arbetsgivare som arbetskamrater. I denna uppsats har vi, från ett arbetsrättsligt perspektiv, undersökt under vilka omständigheter en arbetsgivare har saklig grund att säga upp en arbetstagare som