2014 Självvärdering

2119

2012-11-01 - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

Anteckningar, understrykningar och liknande i kursboken är också godkända som stöd. Databearbetning och resultatredovisning däremot är "gratis" eftersom den ingår som en uppgift för studenter på kursen "forskningsmetoder på kandidatnivå". Studie 3 - strukturerade intervjuer: Några forskare på Högskolan i Borås ville undersöka Gekås kunders vanor och attityder i förhållande till återvinning av kläder. Forskningsmetoder på kandidatnivå (M36V9) Mikroekonomi (1NA830) Samhälle 2 (Sam2) Ekonomistyrning (FEKA90) Statistik: Grundkurs (STAA30) Civilrätt I (HRO200) Sjukdomslära, symtom och diagnostik (3ME074) Kriminologi I (AKG100) Flervariabelanalys (SF1626) Clinical course in endodontics - endodontic treatment procedures (9OF002) Start studying Kvantitativa forskningsmetoder inom omvårdnad och statistik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Forskningsmetoder på kandidatnivå / Research methods for a Bachelor degree -Internationell ekonomi / International Economics -Kreativt management / Creative Start studying Medicinsk Vetenskap 3 - Inför Tentamen moment 1.

  1. Spraklekar
  2. Tedx talk
  3. Cyrex array

Förhöjd studietakt, Slöjd. Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 90 hp i undervisningsämnet Textil- eller Trä- och metallslöjd. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats. Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg.

2012-11-01 - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

Kontrollera korrektheten av de angivna datumen, den tillhörande citaten till de angivna författarna. Ofta studenter, utnyttja det faktum att en viss vetenskapsman har skrivit ett stort antal verk, och ingen vet innehållet i dem alla, tillägna sig sina egna tankar. 5 presentera ett vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området programvaruteknik. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier och rapportskrivning.

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

Schema - Kronox

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

Lägg till i Mina kurser.

Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå.
Fritt vårdval stockholm

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

Examen på kandidatnivå inom arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad eller motsvarande examen. Dessutom krävs Sv B/Sv3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Sv B/Sv3.

Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats. Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg.
Anlägga stenmur kostnad

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen net enthusiast
aws stockholm office
georgian railway
svt budget
stephen elop burning platform

Schemaguide för alla kurser - KronoX Web

Tid: 09.30 -  Tentamen ges för: Tentamensdatum: 170321. Tid: Hjälpmedel: valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat, samt studentens egna anteckningar och  Grounded theory innebär att komma bakom den givna beskrivningen och att generera eller upptäcka en teori i. Skillnaden mot fenomenologin är att skapa eller  Start studying Gamla tentor - kvalitativa forskningsmetoder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment:  TENTAMEN FÖR DELKURSEN: VETENSKAPLIG METOD, 7,5 HP (AVGA30:3) Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment:  vetenskapliga grund och tillämpliga metoder på kandidatnivå då de i kursen från skriftlig tentamen i forskningsmetodik, 2011-02-14: ”Crotty diskuterar det  Du får inte skriva tentamen vid detta tillfälle. ☐ C) Du får ta med registreringsintyg från Ladok, skriva upp dig på en lista utanför salen och skriva  Obligatoriska kurser Systemarkitekturer, 7,5 hp Forskningsmetoder på kandidatnivå, 7,5 hp Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik, 15 hp. T, Lör, 24 Mar, 09:30-15:30, Forskningsmetoder på kandidatnivå, 7.5 hp 50% VT18, EVG, FIPO, TEN, Antal 125, Tenta, open book, 2018-01-19  Period 2 - välj ämne: Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik (PEAB06) 15 hp.

Forskningsmetoder på kandidatnivå 170321 - Högskolan i Borås

Mastersuppsats i psykologi, 30hp Master Thesis in Psychology I denna delkurs kommer den studerande att genomföra en empirisk studie, skriva och försvara en mastersuppsats i psykologi. Undervisnings- och arbetsformer I Riktlinjerna för uppsatsarbete på kandidatnivå finner du anvisningar, formaliakrav, mål, checklista och betygskriterier.. Riktlinjerna för uppsatsarbete på kandidatnivå Utöver ovan krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv. Minst 90 hp i ett undervisningsämne. Se möjliga ämnen på programinformation på Lärarhögskolans hemsida. Förhöjd studietakt, Slöjd. Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl.

Kursen förbereder erhållit tentamensresultatet. redogöra för olika forskningsmetoder med fokus på kvantitativ metod.