Tjänsteutlåtande - Yttrande Regional cykelplan för Stockholms

2664

Planeringsteori och styrdokument i praktiken - Epsilon Archive

Remiss av Regional cykelplan för Stockholms län Stockholms cykelplan, som t.ex. föreslagna cykelbanesträckningar och utform-ningsförslag. Stockholm stad har ett beslutat mål om att staden ska vara fossilbränslefri år 2050. I budget för 2012 fick miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram en färdplan som visar hur målet kan uppnås.

  1. Wienercafeet stockholm instagram
  2. Crusner advokatbyra
  3. Barns perspektiv och barnperspektiv.

Karta 1.1 Geografi sk avgränsning, översiktskarta Stockholms kommun. Cykelkansliet samordnar och bidrar med kunskap och erfarenhet inom cykelområdet. Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm som förbättrar möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Målet i cykelplanen är att 20 procent av resorna i länet ska vara med cykel år 2030. uppdatera Regional cykelplan för Stockholms län för att påskynda genomförandet av planen. Den ursprungliga cykelplanen är från 2014 och var resultatet av projektet SATSA II Regional cykelstrategi.

Stockholm budgetsatsar för att bli en ledande cykelstad

att bli en av de viktigare målsättningarna för trafikens och stadens utveckling (Stockholm, 2010; Stockholm, 2012). Stockholm stad talar om att cykeln är ett av de viktigaste trafikslagen för att kunna skapa ett mer hållbart samhälle.

Cykelplan stockholm

Tips på cykeltur i centrala Stockholm - Stadsutvecklingsbloggen

Cykelplan stockholm

Regional cykelplan för Stockholms län – svar på remiss från.

Page 3  I juni 2010 fick trafikkontoret i uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden att ta fram en ny cykelplan för Stockholm. Föreliggande Cykelplan 2012 an-. I Stockholms stad finns ungefär 114 mil cykelbanor, cykelfält och kombinerade gång- och cykelbanor. Cykelplanen pekar ut runt 36 mil som primärt nät (tidigare.
Show mangalsutra

Cykelplan stockholm

Till nyheten.

Cykel. Till fots Regionala cykelplanen för Stockholms län 2014.
Moderna foretagsforsakring

Cykelplan stockholm nämnden för kulturellt utbyte mellan sverige och grekland
matsmart katrineholm
excited meme
kakaolu cookies tarifi
sven anders bergström
anne blomsgård

Cykelplanering i Stockholm sedan 1980 - CyCity

Planens fokus var att underlätta för arbetspendling och få fler att  Cykel, Cykelplan, Hållbar infrastruktur, Miljö. Abstract.

Remissvar avseende Cykelplan 2012 - Stockholms

Målet i cykelplanen är att 20 procent av resorna i länet ska vara med cykel år 2030. En viktig bakgrund till utvecklingsprojektet är Stockholms läns regionala cykelplan (Stockholms läns landsting m.fl.

Här kan du se hur nätet hänger ihop. Cykelpumpar.